Recreatieve inpassing op het platteland

Cultuur belangrijk bij recreatieve plannen platteland Plattelandstoeristen recreëren op het platteland voor rust, ruimte en plattelandsbeleving. Deze toeristen zien het platteland als een ontsnapping aan de hectische werkelijkheid. Het leven lijkt er rustig en authentiek. Ze hechten waarde aan de cultuurhistorische en karakteristieke elementen van het platteland. Recreatieve plannen kunnen een positieve bijdrage leveren aan de aantrekkingskracht van het platteland door behoud en versterking van deze elementen. Aantrekkingskracht Aanpak Algemene tip De aantrekkingskracht van het platteland verschilt per regio. In de ene regio zijn het de boomgaarden en hun producten, en in de andere regio zijn het de typerende architectonische kenmerken. De aantrekkingskracht wordt voor een belangrijk deel gevormd door de kenmerken van het culturele erfgoed met haar boerderijen en erven. De streekeigen kenmerken zijn ontstaan door de landschappelijke mogelijkheden en de bevolking van de regio. De steile hellingen in Zuid - Limburg waren moeilijker te exploiteren dan de vruchtbare gronden in de riviergebieden. Dit heeft geleid tot streekverschillen en de streekeigen kenmerken. Voorafgaand aan een ontwerp, zowel voor een gebouw als het terrein, is onderzoek nodig naar de streekeigen kenmerken. Een dergelijk onderzoek bestaat onder andere uit het bestuderen van historische kaarten, bouwtekeningen en streekverhalen. Dit onderzoek vertelt ons wat de streekeigen kenmerken van een gebouw en het erf horen te zijn en hoe je de kenmerken in het ontwerp terug kunt laten komen. Onderscheid Behoud en versterking Gekoppeld aan het primaire landbouwbedrijf kan recreatie een nevenactiviteit van een agrarisch bedrijf zijn. Behoud en versterking van de streekeigen kenmerken op een agrarisch bedrijf vergroot de kans op het voortbestaan van plattelandstoerisme en daarmee ook het agrarisch bedrijf. De een heeft de ander nodig. Recreatieve plannen, of het nu nieuwbouw, renovatie of herbestemming betreft, kunnen een bijdrage leveren aan behoud en versterking van de streekeigen kenmerken. Oude, karakteristieke stallen kunnen herbestemd worden tot een groepsaccommodatie en/of ongebruikte weilanden als minicamping. Het toepassen van streekeigen kenmerken zorgt voor herkenning van de streek. Dit betekent dat uw boerderij dezelfde karakteristieke eigenschappen bevat als de boerderij van uw buurman. Onderscheid tussen beide boerderijen ontstaat door het aanbrengen van een eigen identiteit en sfeer van het bedrijf. Daarnaast ook door de hedendaagse toevoegingen, bijvoorbeeld door grote raampartijen of een buitenkeuken aan te brengen. Van oudsher waren boerderijen zelfvoorzienend. Ze verbouwden hun eigen groente en fruit en hadden vlees, eieren en melk van de boerderijdieren. Daarnaast waren de erven omringd door een dichte groensingel van inheemse beplanting. Het hout werd gebruikt als stookhout en gereedschap. Bij de huidige boerderij is een afname aan nutsplanten en bomen waar te nemen en is de beplanting nu vaak niet meer inheems. Schaalvergroting van bedrijven en ruimtegebrek heeft geleid tot summiere erfbeplanting of het ontbreken ervan. Hiermee verdwijnt de aantrekkingskracht waarvoor toeristen naar het platteland komen. Ze verwachten een moestuin en een kippenhok aan te treffen bij een karakteristieke boerderij. Cultuurhistorische kenmerken dragen bij aan de beleving van het platteland en haar geschiedenis. Behoud en versterking zorgen voor het voortbestaan van de landbouw en daarmee plattelandstoerisme, en heeft tevens een positieve invloed op de lokale bevolking en natuur. Meer natuur en affiniteit versterken de woonomgeving en drang om de omgeving, waar je trots op bent, aantrekkelijk te houden voor jezelf en de toeristen. Tekst: Marion Engelen, tuin- en landschapontwerper www.3span.nl Recreatief Totaal • Productnieuws • Nr. 2 - 2011 37 Pagina 36

Pagina 38

Interactieve emagazine, deze maandblad of tijdschrift is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het naar een digitale publicatie omzetten van internet archief.

Recreatief Totaal 2 - 2011 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication