BDO: Fiscaal aantrekkelijk

Column Peter Luken, BDO Voor een fiscaal aantrekkelijk nieuwjaar In het eerste nummer in een nieuw jaar sta ik even stil bij enkele fiscale aandachtspunten voor een nieuw jaar. Sportaccommodaties btw-belast ter beschikking stellen? Het is mogelijk dat de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties aan sporters niet meer als vrijgestelde verhuur wordt aangemerkt, maar als btw-belaste dienstverlening. Dit lijkt nadelig, maar hierdoor kunnen voordelen worden behaald. Dit is het gevolg van het feit dat deze diensten onder het 6%-tarief vallen en de btw op de investeringen en exploitatiekosten belast zijn met 19%. De vooraftrek is daarmee hoger dan de af te dragen btw. Laat een adviseur eens rekenen, maar doe dat vooral bij nieuwbouw. 3. En dan zijn er een aantal forfaitaire waarderingsregels voor loon in natura (bijvoorbeeld voor maaltijden op de werkplek), die ten opzichte van de oude situatie worden verminderd. Personeelsfeesten buiten de werkplek zijn bijvoorbeeld niet meer belasting vrij. Voor werkgevers die niet over stappen op de werkkostenregeling geldt vanaf 2011 dat de vrijstelling is beperkt tot een bedrag van € 454 per werknemer. langer als groep gezamenlijk, maar per vennootschap apart, aangifte te doen, kan een tariefvoordeel worden behaald tot maar liefst € 10.000 per vennootschap. Onder voorwaarde dat er natuurlijk wel fiscale winst gaat worden behaald boven de € 200.000. In de inkomstenbelasting veranderen de tarieven niet. Het kan dan ook voordelig zijn om van rechtsvorm te wisselen. Een BV is overigens fiscaal pas aantrekkelijk als er forse winsten worden behaald. In de BV mist de ondernemer immers een aantal ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek en moet hij zichzelf loon uitkeren, dat weer belast is. Personeel en de werkkostenregeling De meest ingrijpende wijziging die op 1 januari 2011 met betrekking tot uw personeel in werking is getreden is de werkkostenregeling. Het regime rond belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen aan personeel ondergaat een ware metamorfose. Dit vraagt om toetsing van de arbeidsvoorwaarden om de gevolgen van dit ingrijpende voorstel in beeld te krijgen. In hoofdlijnen ziet de nieuwe regeling er als volgt uit: 1. Nog slechts zes soorten kosten- vergoedingen zijn belastingvrij. Vergoedingen worden in drie groepen ingedeeld. In de eerste plaats een beperkt aantal vergoedingen, dat net als nu (mits zakelijk uiteraard) altijd belastingvrij kan worden uitbetaald. 2. Daarnaast zijn er vergoedingen voor intermediaire kosten (zoals parkeer- kosten en het wassen van de auto van de zaak) die onbelast mogen worden verstrekt. In de plaats van de vrijstellingen en lage waarderingsregels komt (naaste de hiervoor genoemde vrijstellingen) een algemene vrijstelling van 1,4% van de loonsom voor alle andere personeelsvoorzieningen en de mogelijkheid personeelsvoorzieningen te belasten met een eindheffing van 80%. De nieuwe regels hoeft u in 2011 nog niet direct toe te passen, maar het kan om verschillende redenen wel interessant zijn dat wel te doen. In een aantal gevallen pakt de nieuwe vrijstelling zeer gunstig uit en zijn er ook forse tariefvoordelen te behalen met de nieuwe eindheffing van 80%. De vormgeving van nieuwe arbeidsvoorwaarden en reglementen nemen namelijk doorgaans veel tijd in beslag. BDO heeft een uit-gebreid dienstenpakket rond de werkkostenregeling op www.bdo.nl/alp. Daar treft u ook een uitgebreid memo aan over de werkkostenregeling. Betaal nooit contant bij het tanken Betaal de tankbeurten voor de auto van de zaak altijd met tankpas, pinpas of creditcard. Bij een contante betaling bestaat het risico om de btw-aftrek op de brandstofkosten te verspelen! Bij een contante betaling kan de fiscus niet nagaan wie de betaling heeft gedaan. De kassabon is daarvoor onvoldoende, en voor de inspecteur voldoende reden om de btw-aftrek te weigeren. Zelfs als vaststaat dat met de brandstof uitsluitend zakelijke kilometers zijn verreden. Een kassabon zonder traceerbare afnemer voldoet niet aan de wettelijke factuurvereisten. Peter Luken Branchegroep Horeca, Recreatie & Toerisme BDO Accountants & Adviseurs, Arnhem E: peter.luken@bdo.nl T: 026 - 3525625 Vennootschapsbelasting Voor 2011 is het vennootschapsbelastingtarief verlaagd naar 25%. Over de eerste € 200.000 is het tarief 20%. Het “ontvoegen” van dochtermaatschappijen uit een fiscale eenheid is daarbij aantrekkelijk. Door niet Recreatief Totaal • Productnieuws • Nr. 1 - 2011 33 Pagina 32

Pagina 34

Scoor meer met een online winkel in uw PDF-en. Velen gingen u voor en publiceerden brochures online.

Recreatief Totaal 1 - 2011 Lees publicatie 11Home


You need flash player to view this online publication